cz

! Wij zijn op dit moment in het buitenland !

! en zijn midden augustus terug !

Kam zařadit Český jazyk?

Čeština je slovanský jazyk. Patří do východní větve Indoevropských jazyků.

ZÁPADNÍ VÝCHODNÍ JIŽNÍ
Čeština Ukrajinština Bulharština
Slovenština Běloruština Makedonština
Poština Ruština Slovinština
Horní&Dolní Lužická Srbština Srbština
Chorvatština

Kde se mluví Česky?

Čeština je jazyk jednoho národa. Češtinu však můžete v ojedinělých případech slyšet po celém světě a to díky několika emigračním vlnám. Jako nejznámnější místa, kde čeští emigranti či jejich potomci žijí se uvádí Rakousko, Austrálie, Kanada, Chorvatsko, Německo, Polsko, Ukrajina, US a západní Rumunsko tzv. Banát. Po roce 1992 kdy se Československo rozdělilo na Českou Republiku a Slovenskou Republiku zůstalo několik tisíc Čechů žít na Slovensku. Čeští emigranti nemívají ve zvyku tvořit velké skupiny a nemívají ani tendenci se příliš seskupovat. Nestěhujií se například automaticky vedle sebe a dennně se běžně nestýkající. Od května r. 2004 je čeština také jedním z 20 (stav k r. 2005) oficiálních (úředních) jazyků Evropské unie.

Jak je Čeština stará?

První nalezené zapsané prvky Češtiny můžeme najít v cizojazyčných textech z 10.století. Období 14. století je považováno za období intenzivného vývoje. Na královský dvůr Karla IV (1316–1378) přpadá pak první historicky doložený pokus o vytvoření české vědecké terminologie. Baroloměj z Chlumce zde napsal 3 rozsálé slovníky. Některá jím zavedená slova se v České vědě používají dodnes. Česká diakritika (např. Á, é, š, ě, ů), která dělá dnes řadu problémů v počítačovém světě se datuje již do 14. století a je připisována Janu Husovi, českému středověkému reformátorovi a filosofofi. Předtím se výslovnost uvedená v těchto znacích zapisovala jinak.

Je Čeština těžká?

Čeština má pověst těžkého jazyka. Holandští turisti se často diví, že ani po několika dovolených strávených v České Republice nepochytili základní fráze. Mnohdy nerozlišilí ani jednotlivá slova a to přesto, že v jiných zemích takové problémy nemívají. Je důležité si uvědomit, že čeština je téměř vyjímečně prvním slovanským jazykem který se snaží učit. A vzhledem k tomu, že se jedná o odlišnou jazykovou skupinu než na kterou jsou zvyklí, zdá se jim čeština těžká. Holandští studenti si musí uvědomit, že čeština je nejtěžší v prvních lekcích. Naopak dobrou zprávou pro ně je, že čeština má jenom 3 časy (minulý, přítomný a budoucí), a ten minulý je velmi jednoduchý. Další pozitivní zkušeností našich studentů je fakt, že lidé mluví na ulicích přesně tak, jak to znají od našich lektorů. Mluvit rychle, nezřetelně a polykat konce slov neznamená mluvit dobře česky.

Důležitá slova.

Česky 

Holandsky

Sleva
Korting
Výprodej
Uitverkoop
Zadarmo
Gratis
Na prodej
Te koop
Zavřeno
Gesloten
Otevřeno
Geopend
Vstupné
Toegangsgeld
Vstup volný
Gratis toegang
Nedotýkat se
Niet aanraken
K pronajmutí
Te huur
 
Začněte se soukromou lekcí
Vždy jste se chtěli učit česky? Jste chroničtí začátečníci?Zkuste soukromé lekce.
 
 
 
2003 - 2006 ©  tsjechisch.tk